SDH Jezdovice :

Sbor dobrovolných hasičů Jezdovice je součástí sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 2012 oslavil sbor 110 let od svého založení.

Historie (z hasičské kroniky):

Dne 6.ledna 1902 pozval obecní výbor občany Jezovické (tehdy obec se jmenovala Jezovice, po něm. Jesowitz), ku poradě, zdali by nebylo záhodno zříditi hasičský sbor.
Velká část se v bytě p. starosty Matouše Šenkýře sešla, správce školy Ant. Urbánek přečetl stanovy a usneseno je zaslati k vysokému mistodržitelství.
V týž den se ke spolku přihlásilo 32 členů. Stanovy jako zařizující komité podepsaly Matouš Šenkýř, Josef Štrejbar, Vincenc Vondrák, Jan Šenkýř !
První valná schůze svolána na den 23.února 1902. Vlastně to byla valná hromada nově zřízeného spolku. Předsedou zvolen Josef Štrejbar č.15. Správce školy Ant. Urbánek přečetl stanovy, jednotlivé body shromážděným vysvětlil a přečetl ustanovující dekret.
Přijmuto přihlášivších se 26 činných členů a 9 přispívajících. Pak přikročeno k volbám lístky.
Náčelníkem zvolen byl Jos. Štrejbar, rolník (21. hlasy)
Podnáčelníkem I. Liška Ant., obuvník (17. hlasy)
Podnáčelníkem II. Šenkýř Jan, rolník (13. hlasy)