Modlitba hasiče

,,Nechť kdekoli oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu života Pane,
dodej mi síly dost.

V náručí vynést děti,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když Tvá vůle se má stát,
a sám při tom životem zaplatím,
požehnej Pane mé rodině,
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.”

A M E N