Modlitba svatého Floriána

Ó Bože, který nás slavností Tvého svatého mučedníka Floriána
obveseluješ,

propůjč milostivě, abychom my, kteří jeho slavné vítězství
na zemi velebíme,

k radostné společnosti jeho v nebi připojeni byli
skrze Ježíše Krista, Pána našeho

Amen