Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jezdovice je zařazena do kategorie JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči). Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat.

Velitel jednotky:

 • Michal Kučera

Velitelé družstva:

 • Martin Forst
 • Ivan Nosek

Strojníci:

 • Jiří Vondrák
 • Martin Vondrák
 • Radek Talpa

Hasiči:

 • Petr Fortelný
 • Jiří Holoubek
 • Evžen Kuchyňa
 • Miloslav Vondráček
 • Luboš Mareš st.
 • Luboš Mareš ml.
 • Michal Rojek
 • Petr Mišta
 • Radek Mišta

JSDH Jezdovice vyjíždí v 1 stupni poplachového plánu Kraje Vysočina v katastru obce. Ve 2 stupni poplachového plánu vyjíždí do obcí Kostelec, Dolní Cerekev, Spělov, Salavice, Třešť, Hodice, Čenkov. To znamená dojezd jednotky do 10 minut od základny.