ROK 2012

  • 8.8.2012 Technická pomoc-Jezdovice,Dolní ves

Jednotka opět vyjela na žádost starosty na úklid bahna po vydatném dešti. Bahno bylo uklizeno za pomocí lopat. Po té byla vozovka opláchnuta vodou z CAS 16

  • 7.7.2012 Technická pomoc-Jezdovice,Dolní ves

Jednotka vyjela na žádost starosty na úklid bahna po vydatném dešti. Bahno bylo uklizeno za pomocí obecního vozidla Multicar. Po té byla vozovka opláchnuta vodou z CAS 16

  • 29.4.2012 Technická pomoc-Jezdovice

Jednotka vyjela na žádost místního občana k pročištění kanalizace. Na místě bylo provedeno tlakování a proplach kanalizace po úspěšném pročištění se jednotka vrátila na základnu.

  • 25.3.2012 Požár lesního porostu-Jezdovice,Prachovna

Jednotka vyjela na místo události na žádost velitele zásahu za účelem požárního dozoru po požáru lesní hrabanky.

  • 17.3.2012 Technická pomoc- Jezdovice,cesta na Beránek

Na žádost starosty vyjela jednotka na pročištění ucpané kanalizace. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno že voda vytékající z kanalizace tvoří na povrchu vozovky zamrzající lagunu. Jednotka provedla proplach kanálu pomocí B proudu.