Výjezd 2/2013 Spolupráce se složkami IZS -cvičení Na Pouštích

Dnes 14.5.2013 byla naše jednotka spolu s několika dalšíma povolána do prostoru mezi Třeští a Stonařovem do lokality „Na Pouštích“ na cvičení které mělo za úkol prověřit spolupráci se složkami IZS (Profesionální i dobrovolní hasiči, Městská policie Jihlava a Státní police) celkem 127 osob.
Úkolem zasahujících jednotek bylo nalezení 5 pohřešovaných osob v prostoru jižně od silnice Třešť-Stonařov. Prostor byl rozdělen na několik úseků.
Jednotka Jezdovice spolu dalšíma zasahovala na úseku 4 kde k nalezení pohřešované osoby pomohl přivolaný vrtulník s termovizí.
Po cca dvou hodinách byla pátrací akce odvolána když byly všechny pohřešované osoby nalezeny. Cvičení Pouště14052013194 14052013195

Related Post