110 let SDH Jezdovice

Dne 6.ledna 1902 pozval obecní výbor občany Jezovické (tehdy obec se jmenovala Jezovice, po něm. Jesowitz), ku poradě, zdali by nebylo záhodno zříditi hasičský sbor.
Velká část se v bytě p. starosty Matouše Šenkýře sešla, správce školy Ant. Urbánek přečetl stanovy a usneseno je zaslati k vysokému mistodržitelství.
V týž den se ke spolku přihlásilo 32 členů. Stanovy jako zařizující komité podepsaly Matouš Šenkýř, Josef Štrejbar, Vincenc Vondrák, Jan Šenkýř !

Dne 9.6.2011 si SDH Jezdovice připomněl 110 let od založení.
Oslav se účastnily sbory dobrovolných hasičů z okrsku Třešť. Po úvodním nástupu proběhli proslovy velitele jednotky , starosty obce a zástupců Okresního sdružení hasičů.

Odpoledne zpříjemnili svým vystoupením mažoretky z Třeště.

Děti během odpoledne mohli soutěžit v mnoha soutěžích a sladké ceny.

V rámci programu došlo k ukázce nácviku dálkové dopravy vody z Jezdovického rybníka na kopec Beránek. Tuto dopravy provedli  sbory dobrovolných hasičů z okrsku Třešť pomocí požárních stříkaček PS 12.

Na závěr odpoledne proběhla soutež mladých hasičů. Při které se předvedli družstva mladých hasičů z Bukové, Čenkova, Růžené a Třeštice.

Na večerní zábavě zahrála kapela Preston.

Fotografie z této události najdete zde

Related Post